The largest indoor market in the North of the Netherlands

Vacature: Medewerker bediening

Kenmerken van de functie medewerker bediening

 • Bedieningswerkzaamheden (opnemen en  serveren  van bestellingen, afruimen, afwassen);
 • gastencontact is informerend en gericht op dienstbetoon.

Heeft u weinig opleiding genoten, bent u langdurig werkloos, heeft u beperkte ervaring, bent u gehandicapt of arbeidsgehandicapt? Dan is reïntegratie via De Wereldbazar echt iets voor u!

Herkent u zich in de kenmerken van de vacature en denkt u de functie vorm te kunnen geven op een manier waarop u bijdraagt aan een groter geheel? Denkt u mensen onder u te kunnen aansturen op een manier die voor u beiden voldoening geeft? Stuurt u uw sollicitatie-brief  en CV op via dit sollicitatieformulier  en vergeet niet te vermelden op welke functie u reageert.

Indien u geen ervaring heeft kunnen opdoen, omdat er niet veel werkgelegenheid is in het noorden, mag u ook verwoorden hoe u denkt inhoud te kunnen geven aan de functie.

Direct solliciteren!

Medewerker bediening

Kenmerken van de functie medewerker bediening

 • Bedieningswerkzaamheden (opnemen en  serveren  van bestellingen, afruimen, afwassen);
 • gastencontact is informerend en gericht op dienstbetoon.

Organisatie
Directe chef           :    operationeel leidinggevende.
Geeft leiding aan    :    niet van toepassing.

Belangrijkste verantwoordelijkheden en taken

1.    Bedienen van gasten in (het toegewezen gedeelte van) het bedrijf. Daartoe o.m.:

 • opnemen van bestellingen en geven van informatie; raadplegen van de manager of de keuken over bijzondere wensen van gasten; doorgeven van bestellingen aan keuken of buffet;
 • zo nodig zelf klaar maken van eenvoudige bestellingen (als dranken en/of snacks);
 • aanvoeren en serveren van bestellingen;
 • afruimen van tafels.

2.    Verrichten van werkzaamheden met betrekking tot voorbereiding van de bediening zoals bijvoorbeeld:
.    verzorgen van mise en place, dekken/klaarmaken van tafels e.d.;
.    opruimen/schoonmaken van publieksruimten en werkruimten.

3.    Overige werkzaamheden zoals bijvoorbeeld:

 • assisteren bij de opbouw van en bedienen tijdens recepties en partijen;
 • overige, met het bovenstaande verband houdende, werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende.

Overige informatie

 • Soms geven van feitelijke informatie aan gasten in een vreemde taal.
 • Naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatie¬methoden (huisstijl).


Informatie i.v.m. arbeidsongeschiktheid:

 • Krachtinspanning bij het tillen van bladen, stapels borden e.d.
 • Lopend en staand werken, soms manoeuvrerend met borden/bladen.
 • Soms sprake van werkdruk bij pieken in het werkaanbod.
 • Kans op letsel door het branden aan warme/hete borden, schalen e.d.

  Terug naar vacatureoverzicht