The largest indoor market in the North of the Netherlands

Vacature: Eerste medewerker kameronderhoud

Kenmerken van de functie

 • Aansturen van een groep medewerkers kameronderhoud in de werkuitvoering;
 • uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden en controleren van verblijfsgereed gemelde kamers;
 • gastencontact is gericht op dienstbetoon en probleemoplossing.

Heeft u weinig opleiding genoten, bent u langdurig werkloos, heeft u beperkte ervaring, bent u gehandicapt of arbeidsgehandicapt? Dan is reïntegratie via De Wereldbazar echt iets voor u!

Herkent u zich in de kenmerken van de vacature en denkt u de functie vorm te kunnen geven op een manier waarop u bijdraagt aan een groter geheel? Denkt u mensen onder u te kunnen aansturen op een manier die voor u beiden voldoening geeft? Stuurt u uw sollicitatie-brief  en CV op via dit sollicitatieformulier  en vergeet niet te vermelden op welke functie u reageert.

Indien u geen ervaring heeft kunnen opdoen, omdat er niet veel werkgelegenheid is in het noorden, mag u ook verwoorden hoe u denkt inhoud te kunnen geven aan de functie.

 

Direct solliciteren!

Eerste medewerker kameronderhoud

Kenmerken van de functie

 • Aansturen van een groep medewerkers kameronderhoud in de werkuitvoering;
 • uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden en controleren van verblijfsgereed gemelde kamers;
 • gastencontact is gericht op dienstbetoon en probleemoplossing.

Organisatie
Directe chef            :    afdelingshoofd.
Geeft leiding aan     :    5 tot 8 medewerkers (vaktechnisch), waaronder parttimers.

Belangrijkste verantwoordelijkheden en taken

1.    Coördineren/regelen van de werkzaamheden van de medewerkers met betrekking tot het onderhoud van gastenkamers en het schoonmaken van publieke ruimtes en/of toiletten. Daartoe o.m.:

 • plannen van benodigde medewerkers aan de hand van verkregen informatie van de receptie of leidinggevende, oproepen van parttime krachten;
 • toewijzen van werkzaamheden, geven van aanwijzingen/instructies;
 • inwerken van nieuwe medewerkers (praktijkbegeleiding);
 • toezien op de voortgang en de uitvoeringskwaliteit van de werkzaamheden; controleren van gastenkamers op afwerking volgens voorschrift en op de werking van technische apparatuur; inschakelen van medewerkers of technische dienst voor herstel/reparatie;
 • afstemmen van werkzaamheden met andere afdelingen;
 • opvangen en afhandelen van vragen/klachten van gasten.

2.    Signaleren van mogelijke verbeteringen in werkmethoden, gebruik van schoonmaak¬middelen e.d. door het doen van voorstellen aan de leidinggevende. Zo nodig in de praktijk uitproberen van andere schoonmaakmiddelen.

3.    Verrichten van de werkzaamheden in de functie “medewerker kameronderhoud” (zie de functie-omschrijving medewerker kameronderhoud).

Overige informatie

 • Incidenteel geven van feitelijke informatie aan gasten in een vreemde taal.
 • Toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden (huisstijl).

Informatie i.v.m. arbeidsongeschiktheid:

 • Krachtsinspanning bij het tillen/verplaatsen van waszakken/meubilair, soms bedienen van schoonmaakapparatuur en duwen van trolleys.
 • Lopend en staand werken, soms in gedwongen houding.

  Terug naar vacatureoverzicht