Die größte Markthalle im Norden

Vacature: Eerste medewerker bediening

Kenmerken van de functie eerste medewerker bediening

 • Aansturen van een groep medewerkers bediening in de werkuitvoering;
 • Bedieningswerkzaamheden (opnemen, serveren  en afrekeningen van bestellingen, afruimen);
 • gastencontact is gericht op dienstbetoon en probleemoplossing.

Heeft u weinig opleiding genoten, bent u langdurig werkloos, heeft u beperkte ervaring, bent u gehandicapt of arbeidsgehandicapt? Dan is reïntegratie via De Wereldbazar echt iets voor u!

Herkent u zich in de kenmerken van de vacature en denkt u de functie vorm te kunnen geven op een manier waarop u bijdraagt aan een groter geheel? Denkt u mensen onder u te kunnen aansturen op een manier die voor u beiden voldoening geeft? Stuurt u uw sollicitatie-brief  en CV op via dit sollicitatieformulier  en vergeet niet te vermelden op welke functie u reageert.

Indien u geen ervaring heeft kunnen opdoen, omdat er niet veel werkgelegenheid is in het noorden, mag u ook verwoorden hoe u denkt inhoud te kunnen geven aan de functie.

 

Direct solliciteren!

Eerste Medewerker bediening

Kenmerken van de functie eerste medewerker bediening

 • Aansturen van een groep medewerkers bediening in de werkuitvoering;
 • Bedieningswerkzaamheden (opnemen, serveren  en afrekeningen van bestellingen, afruimen);
 • gastencontact is gericht op dienstbetoon en probleemoplossing.
 • in bezit van SVH Diploma

Organisatie
Directe chef           :    operationeel leidinggevende.
Geeft leiding aan    :    1 tot 3 medewerkers (vaktechnisch), waaronder parttimers.

Belangrijkste verantwoordelijkheden en taken

1.    Coördineren/regelen van de werkzaamheden van de medewerkers met betrekking tot het bedienen van gasten in het restaurant, bij partijen of bij roomservice e.d. Daartoe o.m.:

 • toewijzen van werkzaamheden, geven van aanwijzingen/instructies;
 • toezien op de voortgang en de uitvoeringskwaliteit van de werkzaamheden;
 • afstemmen van werkzaamheden met andere afdelingen;
 • inwerken van nieuwe medewerkers (praktijkbegeleiding);
 • opvangen en afhandelen van vragen/klachten van gasten.

2.    Verrichten van de werkzaamheden van de referentiefunctie “medewerker bediening”:
.    Bedienen van gasten in (het toegewezen gedeelte van) het bedrijf. Daartoe o.m.:
.    opnemen van bestellingen en geven van informatie; raadplegen van de manager of de keuken over
bijzondere wensen van gasten; doorgeven van bestellingen aan keuken of buffet;
.    Zo nodig zelf klaar maken van eenvoudige bestellingen (als dranken en/of kleine gerechten/snacks);
.    Aanvoeren en serveren van bestellingen;
.    opmaken van rekening en afrekenen met gasten;
.    Afruimen van tafels.

Verrichten van werkzaamheden met betrekking tot voorbereiding van de bediening zoals bijvoorbeeld:
.    Verzorgen van mise en place, dekken/klaarmaken van tafels e.d.;
.    opruimen/schoonmaken van publieksruimten en werkruimten.
Overige werkzaamheden zoals bijvoorbeeld:
. controleren, afdragen en verantwoorden van ontvangen gelden;
. assisteren bij de opbouw van en bedienen tijdens recepties en partijen;
. overige, met het bovenstaande verband houdende, werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende.

3.    Overige werkzaamheden zoals bijvoorbeeld:

 • assisteren bij de opbouw van en bedienen tijdens recepties en partijen;
 • overige, met het bovenstaande verband houdende, werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende.

Overige informatie

 • Soms geven van feitelijke informatie aan gasten in een vreemde taal.
 • Naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatie¬methoden (huisstijl).


Informatie i.v.m. arbeidsongeschiktheid:

 • Krachtinspanning bij het tillen van bladen, stapels borden e.d.
 • Lopend en staand werken, soms manoeuvrerend met borden/bladen.
 • Soms sprake van werkdruk bij pieken in het werkaanbod.

  Terug naar vacatureoverzicht